1240 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut KARAMAN
Dr.Öğr.Üyesi
Mahmut KARAMAN
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim
0264 295 6397